Υπηρεσίες ψυχικής υγείας


  • Ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική και ψυχική υποστήριξη/ενδυνάμωση ενηλίκων


Ακολουθούνται δύο μέθοδοι ψυχοθεραπείας σε συνδυασμό ή μόνο μία από αυτές
α)Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία βασισμένη μόνο στον λόγο
β) Ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών.


Η ψυχοθεραπεία γίνεται σε ατομική βάση ή σε ομάδα ανάλογα με την προσωπικότητα του ανθρώπου και μετά από συνεννόηση με την ψυχολόγο. Η μέθοδος επιλέγεται σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο και σχετίζεται με τις δυνατότητες του, το αίτημα αυτό καθαυτό και την επιθυμία του.


  • Ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας.
  • Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από ειδικούς επιστήμονες-συνεργάτες του γραφείου.Αναλαμβάνονται περιπτώσεις που σχετίζονται με:

-Άγχος
-Κρίσεις πανικού (παύση των κρίσεων σε περίπου τρεις μήνες χωρίς λήψη θεραπευτικής αγωγής).
-Φοβίες (κοινωνική φοβία, αγοραφοβία κλπ).
-Burnout (ψυχική υπερκόπωση προερχόμενη από την εργασία)
-Προβλήματα προσαρμογής, κοινωνικής ενσωμάτωσης
-Κατάθλιψη
-Θέματα ταυτότητας
-Προβλήματα επικοινωνίας και δυσκολία έκφρασης
-Συμβουλευτική γονέων παιδιών και εφήβων
-Δυσκολίες αυτονόμησης/ενηλικίωσης
-Επαναπροσδιορισμός και στήριξη μετά από προσωπική κρίση
-Εξαρτήσεις (ουσίες, αλκοόλ, τζόγος)
-Διατροφικές διαταραχές
-Ψυχώσεις (σε συνεργασία με θεράποντα γιατρό, εφόσον ο άνθρωπος είναι σε φαρμακευτική αγωγή, σε περίπτωση μεμονωμένου ψυχωσικού επεισοδίου, εφόσον υπάρξει άμεση ανταπόκριση δεν είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή)  • Τεστ προσωπικότητας
  • Βεβαιώσεις ψυχολογικής εκτίμησης για δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες
  • Σεμινάρια και εργαστήρια πάνω σε ένα θέμα ανοιχτά για όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά και επαγγελματίες από τον χώρο ψυχικής υγείας.


------------------------------------------------------------------------
Ομιλίες για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικά ζητήματα που απευθύνονται προς σχολεία, ομάδες εκπαιδευτικών, εργαζόμενους σε εταιρείες κι άλλους οργανισμούς, κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα.
------------------------------------------------------------------------

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξ αποστάσεως

-Συναντήσεις μέσω Skype σε περιπτώσεις όπου υπάρχει γεωγραφική απόσταση ή πρόβλημα μετακίνησης.

-Μέσω email. Στείλτε ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimitrastav@yahoo.com, για θέματα ψυχικής υγείας και λάβετε απάντηση μέσα σε 24 ώρες από την ψυχολόγο με 15 ευρώ (τιμή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος προς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα)  .