Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Δραστηριότητες και υπηρεσίες για το 2013-2014

Κλινικές και κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω τεχνών

(ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση και επιμόρφωση, κοινωνική ευαισθητοποίηση-στήριξη, έρευνα, αλλά και ψυχαγωγία)


 Με χαρά σας παρουσιάζω το πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2013-Ιουλίου 2014...